Harlekijn bestaat 100 jaar!

Opsporing verzocht

Bij een nieuwe voorstelling hoort een nieuwe affiche. Die heeft onze getalenteerde vormgever Tim ondertussen klaargestoomd – misschien zagen jullie ze al ergens opduiken. Hij vertrok van een oude, vergeelde foto die dankzij een gunstige wind (en een teruggevonden sigarenkistje) in onze handen kwam. Het affichebeeld toont twee piekfijn uitgedoste toneelspelers. We weten dat ze […]

Een Heilig Hart

De K in de naam KVT Boom, die stond voor Katholiek. En dat was geen loos adjectief: in de beginjaren speelde religie een voorname rol in alle activiteiten van het gezelschap. Dat bleek niet alleen uit de keuze van de (vaak Bijbels geïnspireerde) stukken, maar ook uit heel wat andere dingen. Zo gingen de toneelvrienden, […]

Heerentoneel

  In de jaren 1920 was het absoluut geen evidentie dat ‘heeren’ en ‘juffrouwen’ samen op de planken stonden, zo lezen we in onze dagboeken. Gemengd toneel was uit den boze. Ook  het ‘Gedenkboek’, gemaakt ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van onze kring (1974), vermeldt dit interessant historisch gegeven. Op 15 december 1923 kwamen […]

Op afbetaling (1934)

De opvoeringen van KVT Boom konden regelmatig rekenen op lovende recensies – zelfs in de gespecialiseerde pers. Met die pers bedoelen we dan het tijdschrift Tooneelleven, dat in juli 1934 voor het eerst verscheen. Deze (bijna) wekelijkse uitgave was het “Orgaan van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Tooneelcentrale”. Het verving een eerder tijdschrift, de “Tooneelgids”, die […]

De reiscommissie

https://vimeo.com/343156287 We vermeldden het al eerder: onze toneelvoorgangers hadden niet enkel een passie voor theater, maar ook voor reizen en plezier maken. Meer nog, de kring beschikte over een heuse ‘reiscommissie’ die heel regelmatig genoemd wordt in de schriftjes  van Leonard.   Deze reiscommissie vervulde de belangrijke taak jaarlijkse tripjes te organiseren, liefst meerdaags én […]

Aan het feest!

Ze hielden van kwaliteitstheater, onze illustere voorgangers. Ze repeteerden dan ook hard en haalden het beste uit zichzelf. Ze streefden naar steeds hoger en beter, zo is het ook meermaals te lezen bij de auteur van de dagboeken, Leonard Holsters. De toneelvrienden vonden het echter ook erg belangrijk het aangename aan het nuttige te koppelen. […]

Jessonda (1924)

Het doek gaat op… Het allereerste stuk dat Harlekijn (toen nog KVT Boom) bracht, was Jessonda. In april 1924 gingen onze theatrale voorgangers met dit passiespel de planken op. Het titelpersonage is een jong meisje dat onder de indruk is van de boodschap van Jezus, die op dat moment haar stad aandoet. Dat brengt Jessonda […]

Toneelwedstrijden

KVT Boom nam al van in de beginjaren regelmatig deel aan toneelwedstrijden om het eigen kunnen te meten met andere toneelkringen. De toevoeging ‘Harlekijn’ in de naam van het gezelschap kwam er trouwens ten gevolge van de eerste prijs die KVT in een toneelwedstrijd behaalde in 1973 met Een harlekijn voor Flip van Frans Cools. In […]

Het Zangersfeest (1929)

Op 28 januari 1929 bracht KVT Boom Het Zangersfeest op de planken. Het ging om een blijspel in drie bedrijven, van de pen van B. Lamot (die zich baseerde op een bestaande tekst van G. von Moser). Het moet een toneelstuk geweest zijn dat al een tijd op het repertoire stond van heel wat gezelschappen, […]