Harlekijn bestaat 100 jaar!

Heerentoneel

 

In de jaren 1920 was het absoluut geen evidentie dat ‘heeren’ en ‘juffrouwen’ samen op de planken stonden, zo lezen we in onze dagboeken. Gemengd toneel was uit den boze.

Ook  het ‘Gedenkboek’, gemaakt ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van onze kring (1974), vermeldt dit interessant historisch gegeven.

Op 15 december 1923 kwamen een aantal personen samen op een vergadering die bijeengeroepen was door August Gillé, met als enige doel na te gaan of er werkelijk geen mogelijkheid bestond een toneelvereniging op te richten die gemengd toneel zou kunnen beoefenen. Het is deze werkvergadering geweest die beslissend zou zijn voor het ontstaan van de Katholieke Vlaamse Toneelgilde. De vergadering liep echter zeker niet van een leien dakje want de afgevaardigden van de toen toonaangevende katholieke organisaties geraakten niet akkoord.

Er zou een volgende vergadering nodig zijn op 6 januari 1924. Toen werd toch besloten gemengd toneel toe te laten “met als beperkende norm het bijbelspel”. Deze toevoeging was duidelijk een toegeving om bestwil aan de Katholieke Werkliedenorganisatie, zodat men eindelijk van wal kon steken… Onze kring was geboren.

Andere tijden, andere zeden…