Harlekijn bestaat 100 jaar!

Een Heilig Hart

De K in de naam KVT Boom, die stond voor Katholiek. En dat was geen loos adjectief: in de beginjaren speelde religie een voorname rol in alle activiteiten van het gezelschap. Dat bleek niet alleen uit de keuze van de (vaak Bijbels geïnspireerde) stukken, maar ook uit heel wat andere dingen. Zo gingen de toneelvrienden, wanneer ze samen op daguitstap gingen, altijd eerst in alle vroegte naar de mis. De katholieke ambities werden ook ingeschreven in het reglement van KVT Boom, zo lezen we in het dagboek van 1930:

Als 2de punt in ons reglement staat er dienst te bewijzen aan de Katholieke zaak. Dit punt hebben we wel begrepen, immers gaven we (…) 2 feesten voor den bouw der Nieuwe Kerk der Tuinwijk, zonder nog te rekenen de giften geschonken aan Parochiale werken, en met den laatstgehouden Vlaamsche Kermis ten voordeele van de Kerk van het H. Hart was het wederom de KVT die het leeuwen aandeel bijdroeg in het verzamelen van steentjes om die Kerk op te bouwen.

De toneelkring droeg dus haar steentje bij aan de bouw van een toen splinternieuwe kerk. De parochiekerk van het Heilig Hart aan de Eikenstraat werd daar in 1936-1937 neergepoot. Ze stond middenin de Tuinwijk Krekelenburg, die gebouwd werd circa 1927-1930. In die periode werden er in Boom verschillende zulke tuinwijken ingepland. Het waren nieuwbouwwijken met alle voorzieningen – van scholen tot parken – waar zowel ruimte gemaakt werd voor residentiële woningen als voor sociale huisvesting. En ook voor een kerk dus, mede dankzij de inspanningen en bijdrage van KVT Boom. Een toneelgezelschap dat blijkbaar zelf een Heilig Hart had…