Harlekijn bestaat 100 jaar!

De reiscommissie

We vermeldden het al eerder: onze toneelvoorgangers hadden niet enkel een passie voor theater, maar ook voor reizen en plezier maken. Meer nog, de kring beschikte over een heuse ‘reiscommissie’ die heel regelmatig genoemd wordt in de schriftjes  van Leonard.  

Deze reiscommissie vervulde de belangrijke taak jaarlijkse tripjes te organiseren, liefst meerdaags én met voldoende cafeetjes onderweg. Ze moest er ook voor zorgen dat de groep zonder verloren rijden op de bestemming raakte, wat niet altijd evident was in gps-loze tijden en wat onderweg regelmatig voor onderlinge onenigheid zorgde.

Maak kennis met de reiscommissie van KVT! Johan leest een fragment voor uit het dagboek van 1933, waarin bestuurslid Leonard Holsters met milde spot verhaalt hoe moeilijk men soms tot een vergelijk kwam…