Harlekijn bestaat 100 jaar!

Op afbetaling (1934)

De opvoeringen van KVT Boom konden regelmatig rekenen op lovende recensies – zelfs in de gespecialiseerde pers. Met die pers bedoelen we dan het tijdschrift Tooneelleven, dat in juli 1934 voor het eerst verscheen. Deze (bijna) wekelijkse uitgave was het “Orgaan van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Tooneelcentrale”. Het verving een eerder tijdschrift, de “Tooneelgids”, die na twintig jaar bestaan vervelde tot “Tooneelleven”. Alle aangesloten toneelkringen konden zich voor 45 frank per jaar abonneren, en kregen het tijdschrift dan zo’n veertig keer per jaar toegestuurd.

In dit blad verschenen ook recensies van opvoeringen van aangesloten toneelverenigingen. KVT Boom duikt al op in de eerste jaargang: toen werd hun productie van de komedie Op afbetaling lovend gerecenseerd. “Zelden zag ik van een liefhebberskring zulke verzorgde en prachtige prestatie,” lezen we. Al had de theatercriticus van dienst toch ook nog goede raad voor de Boomse toneelspelers: “Verzorgt uw taal meer en meer, let op de klanken e, i en ui, blaast de h aan waar het moet, en vooral legt den klemtoon in den zin, waar het moet”. We zullen er op letten.