Harlekijn bestaat 100 jaar!

Joe’s Ark

Alle levende wezens die zich op aarde bewogen, vogels, tamme en wilde dieren, en alle dieren die over de grond kruipen, en ook alle mensen kwamen om. Alles wat levensadem in zijn neus had, alles wat op het droge leefde, vond de dood. Alles wat op de aardbodem bestond werd vernietigd: de mensen, de viervoetige dieren, de kruipende dieren en de vogels in de lucht werden van de aarde verwijderd. Alleen Noach en degenen die bij hem in de ark waren, bleven in leven.

Cast

Els Hellemans, Jordi Daems, Veerle Laevaert, Freek Lamberts, Sarah Laevaert, Mick Huybrechts, Terry Van San, Dirk Verleysen en Jella Bal.

Regie

Johan Segers

Tekst

Dennis Potter

Medewerkers

Hilde Lauriks, Marc Brits, Marc De Buyser, Paul De Meester, Tim De Weerdt, Ludo Laevaert e.a.