Harlekijn bestaat 100 jaar!

Het geheugen van water

Op de dag voor de begrafenis van moeder komen haar drie dochters samen in het ouderlijk huis. De bloemen moeten worden gekozen, de kasten dienen leeg gemaakt, de laatst details moeten nog met de begrafenisondernemer worden besproken … Al snel worden herinneringen aan het zus -en dochterzijn opgehaald. Maar het geheugen lijkt bedrieglijk te zijn. Verdriet, frustraties en oud zeer komen bovendrijven. Gevoed door een fles drank en een joint geven zij elkaar en hun moeder de schuld voor de mislukkingen in hun eigen leven. In scherpe dialogen vol geestige teksten en tere emoties wordt een prachtig portret geschetst van drie verschillende vrouwen, die in hun onvermogen om gelukkig te zijn, worstelen met schuldgevoelens, verwijten en moeizame relaties. Menselijke tragedie wordt met veel humor verweven tot een zwarte komedie, wrang en ontroerend tegelijkertijd.

Cast

Veerle Laevaert: Mary Els Hellemans: Teresa Sarah Laevaert: Catherine Jacqueline Nauwelaers: Vi Johan Segers: Mike Jordi Daems: Frank

Regie

Hans Royaards

Tekst

Shelagh Stephenson

Medewerkers

Marc Brits, Marc De Buyser, Armand Van Reeth, Nick Peeters, Paul De Meester, Jo Van den Broeck, Kevin Verheyen, Hilde Lauriks Speciale dank aan Tinne De Pauw, Karen De Pauw en Moranne Segers voor hun fantastische bijdrage op die mooie dag aan zee!