Een Heilig Hart

De K in de naam KVT Boom, die stond voor Katholiek. En dat was geen loos adjectief: in de beginjaren speelde religie een voorname rol in alle activiteiten van het gezelschap. Dat bleek niet alleen uit de keuze van de (vaak Bijbels geïnspireerde) stukken, maar ook uit heel wat andere dingen. Zo gingen de toneelvrienden, … Meer lezen

Heerentoneel

  In de jaren 1920 was het absoluut geen evidentie dat ‘heeren’ en ‘juffrouwen’ samen op de planken stonden, zo lezen we in onze dagboeken. Gemengd toneel was uit den boze. Ook  het ‘Gedenkboek’, gemaakt ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van onze kring (1974), vermeldt dit interessant historisch gegeven. Op 15 december 1923 kwamen … Meer lezen

Op afbetaling (1934)

De opvoeringen van KVT Boom konden regelmatig rekenen op lovende recensies – zelfs in de gespecialiseerde pers. Met die pers bedoelen we dan het tijdschrift Tooneelleven, dat in juli 1934 voor het eerst verscheen. Deze (bijna) wekelijkse uitgave was het “Orgaan van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Tooneelcentrale”. Het verving een eerder tijdschrift, de “Tooneelgids”, die … Meer lezen