Image
Top
Navigatie

Harlekijn is een ambitieuze toneelgroep uit Boom. Wij staan garant voor goeie en boeiende theaterproducties. We stappen steeds meer en meer af van de platgetreden paden en kiezen voor theaterteksten die echt wel de moeite waard zijn om gespeeld te worden.

Harlekijn 85 jaar jong

In 1924 werd de Koninklijke Katholieke Vlaamse Toneelgilde (kortweg KKVT Harlekijn) opgericht. Aanvankelijk hield KKVT Harlekijn zich voornamelijk bezig met het brengen van operettes en blijspelen en pas later ook met toneelspelen. Na ons jubileum van 75 jaar actieve toneelkring, met de producties Amadeus (Peter Shaffer) en Dagboek van Anne Frank (Frances Goodrich & Albert Hackett) als jubileumstukken, koos het toenmalige bestuur ervoor om een andere richting uit te gaan met KKVT Harlekijn. In het begin gebeurde dit eerder voorzichtig en van een echte ommezwaai was er niet meteen sprake.

De grote ommekeer kwam er pas begin 2003 met de productie Dozen (Arne Sierens). Dozen was een, voor KKVT Harlekijn dan toch, eigenzinnige productie die haar stempel heeft gezet op heel wat producties die we tussen 2003 en vandaag hebben gebracht. We stapten steeds meer en meer af van de platgetreden paden en kozen voor theaterteksten die, hoewel niet erg vaak gebracht door het amateurtheater, echt wel de moeite waard zijn om gespeeld te worden. Toneelteksten die, een beetje egoïstisch misschien, ook voor ons de moeite waard waren om er zoveel tijd, geld en energie in te stoppen.

Het nieuwe Harlekijn staat ondertussen garant voor goede en boeiende theaterproducties. Maar het was hard werken om zover te geraken en onze vernieuwingsdrang verliep niet zonder slag of stoot. We speelden een tijdje niet meer voor de volle zalen van pakweg 15 jaar geleden, maar het publiek dat we nu aanspreken bestaat grotendeels uit trouwe, geïnteresseerde bezoekers die ons een warm hart toedragen en die onze producties ten volle smaken. En daar kunnen we alleen maar een oprecht “dank u!” voor zeggen. Want zonder u, publiek, zouden we echt wel een andere hobby moeten gaan zoeken…

Ook ons ledenaantal groeit ondertussen terug aan en we zijn blij om u regelmatig nieuwe gezichten te kunnen voorstellen. En wat ons betreft mag onze lijst van actieve leden nog wel wat groeien. Harlekijn zoekt dan ook nog steeds M/V’s om mee te werken aan zijn producties: als speler, als decorbouwer, als technicus,… Als je het dus voelt kriebelen, spreek ons dan alstublieft even aan of stuur een berichtje naar johansegers@telenet.be.

Johan Segers,
Co-voorzitter Harlekijn

In de pers